Razco Food

Trader in Fruit & Vegetables Derivatives

رازکو فود

بازرگانی مشتقات میوه و سبزیجات


  • 24 ارديبهشت 1400
  • EN
  • فا
London
Ankara
Moscow
Baghdad
Tehran
Beijing

درباره ما

 

برند رازکو فود در سازمان ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است.

این شرکت فعالیت خود را در سطح بین الملل و در زمینه مواد غذایی شاخه مشتقات میوه و سبزیجات (مانند کنسانتره، پوره، پودر، آب، نکتار، تیکه و پالپ) که بعنوان مواد اولیه محصولات نهایی استفاده می گردند، آغاز و تاکنون ادامه داده است.

شرکت "رازکو فود" در صدد گسترش همکاریهای خود با شرکتهای داخلی و خارجی و همچنین توسعه کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان خود می باشد.

 

سرفصل فعالیتهای این شرکت بقرار ذیل می باشد:

 مدیریت تامین

 مشاوره در زمینه تامین

 مدیریت صادرات

 مدیریت واردات

 مدیریت حمل و نقل

 مدیریت ترخیص

 

سیاست شرکت "رازکو فود" همواره ارائه بهترین خدمات با دادن اولویت به حقوق مشتریان بر پایه رعایت قوانین بازرگانی در معاملات می باشد.

طراحی سایت

Copyright 2014 By RAZCO All Rights Reserved